a a a

Ett företags betalningssvårigheter

Ett företag kan ansöka om betalningsarrangemang (betalningsplan) på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Under tiden för betalningsarrangemanget ska ränta betalas. Betalningsarrangemang ska ansökas i god tid före förfallodagen i betalningspåminnelsen eller det utsatta datumet för indrivningen på skattekontot, och orsaken till betalningssvårigheterna ska motiveras. Förlängd tid beviljas inte automatiskt.

Om företaget inte kan betala skatten på förfallodagen i betalningspåminnelsen eller det utsatta datum för indrivning som anges på skattekontots kontoutdrag, kan företaget ansöka om betalningsarrangemang hos Skatteförvaltningen.

Nedsatt betalningsförmåga hos ett företag kan bero på tillfälliga problem i affärsverksamheten, konjunktursvängningar eller annan motsvarande orsak. Skatteförvaltningen gör en helhetsbedömning av betalningsförmågan hos det företag som har ansökt om betalningsarrangemang. Bedömningen påverkas av bland annat beloppet av den obetalda skatten, den begärda betalningstiden samt av kundens tidigare betalnings- och anmälningsbeteende. Syftet med betalningsarrangemanget är att skatteskulden ska betalas med hjälp av det. Ny skatteskuld får inte uppstå under betalningsarrangemanget.

Skatteförvaltningen beviljar inte betalningsarrangemang om företaget har skatter i utsökning, utan då ska kunden kontakta utsökningsmyndigheten och avtala om eventuella arrangemang.

Betalningsarrangemang för företag

Det är möjligt att ansöka om uppskov med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Betalningstid begärs hos Skatteförvaltningen. För uppskovstiden påförs förseningsränta. År 2015 är förseningsräntan 7,5 procent.

Periodskattedeklaration under företagssanering

Den skatt som anges på periodskattedeklarationen för perioden när ansökan om sanering har blivit anhängig är saneringsskuld i sin helhet.

Skatteskuldsregistret

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där man kan kontrollera uppgifter om skatteskulder och deklarationsförsummelser för alla företag och näringsidkare.

Fördröjd betalning och påföljder av försummelse

Ränta tas ut på en skatt som betalts för sent.

Intyg om betalning av skatter eller skatteskuldsintyg

Kunden får, beroende på situationen, antingen ett intyg om betalning av skatter eller ett intyg om skatteskulder.

Läs också


Lataa

Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Jordbruksidkare och skogsägare

Intyg om betalning av skatter / Intyg om skatteskulder

Begäran om betalningsarrangemang

Servicenummer för betalningsarrangemang och indrivning
020 697 029
Sidan har uppdaterats senast 21.4.2011