a a a

Yrityksen maksujärjestelyt

Kuuluu kokonaisuuteen: Maksuvaikeudet

Veron maksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksuaikaa pyydetään Verohallinnolta. Lisäajalta peritään viivekorkoa. Vuonna 2014 viivekorko on 7,5 % .

Saldohuomautus tai ilmoitus perittäväksi siirrosta

Jos verotilin saldo on miinuksella eli veroja on maksamatta, verotilin tiliotteella näkyy saldohuomautus tai ilmoitus siitä, että vero poistetaan verotililtä ja siirretään perittäväksi. Tämän jälkeen veroa ei voi enää maksaa verotilille. Verotilin maksamattomista veroista ei lähetetä erillistä maksumuistutusta.

Jos yritys ei pysty maksamaan verotilillä olevia veroja perittäväksi siirron määräpäivänä, yritys voi ottaa yhteyttä Verohallinnon perintäyksikköön sopiakseen maksujärjestelystä. Perittäväksi siirron määräpäivän voi tarkistaa verotilin tiliotteelta. 

Jos verot siirretään perintään, Verohallinto voi esimerkiksi lähettää ne edelleen ulosottoon. Maksamatta jätetyt arvonlisäverot ja työantajasuoritukset voidaan myös julkaista luottolehtien protestilistoilla. 

Huom. Jos yrityksen maksamattomista veroista on tehty maksujärjestely, verotilin alijäämä (verovelka) siirretään perintään tavallista nopeammin. Tällöin verotilin alijäämästä ei enää anneta saldohuomautuksia, vaan verotilin tiliotteelle tulee suoraan ilmoitus siitä, että alijäämä (verovelka) siirretään perintään. 

Maksumuistutus verotilin ulkopuolisista veroista

Maksumuistutus antaa korollista maksuaikaa verojen maksamiseen. Kiinteistöverosta lähetetään kaksi maksumuistutusta ja jäännösverosta ja ennakkoverosta yksi. Maksumuistutus voidaan jättää lähettämättä esimerkiksi silloin, kun yritykselle on jo tehty muita perimistoimia. Maksumuistutukseen on laskettu veron määrä viivästysseuraamuksineen maksumuistutuksen eräpäivään asti. Jos yrityksellä on tarve hakea maksujärjestelyä, on yrityksen otettava hyvissä ajoin yhteys Verohallinnon perintäyksikköön. 

Miten maksujärjestelyä haetaan?

Maksujärjestelyä voi hakea Verohallinnon perintäyksiköstä

Maksujärjestelyn esteet

Maksujärjestelyä ei myönnetä, jos

  • veroja on ulosotossa perittävänä
  • kaikkia lakisääteisiä veroilmoituksia ei ole annettu Verohallinnolle
  • erääntynyttä yhteisön ennakkoveroa on maksamatta
  • Verohallinnon kanssa aikaisemmin tehdyn maksujärjestelyn veroja on edelleen maksamatta.

Huom. Ennakkoverolle maksujärjestelyä ei voi saada. Mikäli ennakot on määrätty liian suurina, pitää hakea ennakkoveron muutosta. 

Maksujärjestely käytännössä

Verohallinto laatii ja lähettää asiakkaalle maksuaikataulun, jonka mukaan maksujärjestelyyn kuuluvat verot on maksettava. Maksujärjestelyn mukana lähetetään myös tilisiirtolomakkeet.

Vaikka veron maksupäivä siirtyy maksujärjestelyn vuoksi, viivekorko lasketaan silti alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään. Viivekorkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2014 viivekorko on 7,5 % ja vuonna 2013 viivekorko on 8 %.

Maksuerät on maksettava viimeistään niille määrättyinä eräpäivinä. Maksujärjestelyn voi maksaa myös sovittua aikataulua nopeammin.

Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon. Voimassa oleva maksujärjestely estää myös ennakkoperintärekisteristä poistamisen ja veron protestoinnin.

Verotusta koskevan muutoksenhaun (esimerkiksi veronoikaisun) yhteydessä ensisijainen keino on hakea täytäntöönpanon keskeytystä tai kieltoa. Asiasta saa lisää tietoa verotoimistosta. 

Maksujärjestely raukeaa, jos

  • yritys ei noudata maksujärjestelyn aikataulua
  • maksujärjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa
  • yritys ei anna lakisääteisiä ilmoituksia määräaikana.

Maksujärjestelyn raukeamisesta lähetetään kirje asiakkaalle ja Verohallinto lähettää verot ulosottoon.

Maksujärjestelyn vaikutus veronpalautukseen

Jos yritys saa maksujärjestelyn aikana veronpalautusta, Verohallinto kuittaa (käyttää) sen maksujärjestelyssä mukana olevan veron suoritukseksi.


Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja

Todistus verojen maksamisesta / Verovelkatodistus

Maksujärjestelypyyntö

Maksujärjestelyjen ja perinnän palvelunumero
020 697 028

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2013